Multi(gezins)problematiek

 

multiprobleemgezinnen

multi

Hierbij begeleiden wij je binnen meerdere leefgebieden tegelijk (school, schulden, familie, wonen etc). Hierin is ons team getraind om met complexe situaties om te gaan.​ Hierin wordt gericht gewerkt aan de pijlers ‘zelfredzaamheid, participatie en empowerment’ en waar nodig met aandacht voor veiligheids- en omgevingsrisico’s. 

Gezinnen

Deze gezinnen hebben in alle gevallen te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Multiprobleemgezinnen vergen extra zorg en aandacht aangezien er sprake is van meervoudige problematiek. In veel gevallen zorgt in een gezin het ene probleem voor een volgend probleem, hierdoor is deskundigheid vereist. Arti-Care biedt deze deskundigheid. Onze coaches kunnen deze gezinnen ondersteunen bij het wegnemen van de problematiek. Indien hier sprake van is dan kunnen onze coaches begeleiden in de eigen taal indien de gezinnen de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

vragen?

kom in contact