first.

arti-care

Mental coaching & processing op een ander niveau!

Ambulante begeleiding

Sommige jongeren ondervinden problemen bij de dagelijkse structuur, sociale contacten en/of omgaan met autoriteit. Wij helpen deze jongeren en gaan daadwerkelijk het gesprek met ze aan!

Woonbegeleiding

Het vinden van een passende woonplek blijft een struikelblok voor alle jongeren. Arti-Care biedt begeleiding bij de zoektocht naar een passende woonplek.

Onderwijsondersteuning

De regie terugkrijgen over je eigen leven! Dat is het doel van de ambulante begeleiding, één of meer uren per week begeleiding bij jou thuis. Hier wordt ook regelmatig bekeken of alles volgens plan verloopt.

Gezinsondersteuning

Arti-Care biedt hulp aan gezinnen voor de (her)opbouw van een fijn gezinsleven. Onze coaches begeleiden het gezin en geven advies waar nodig.

Arti-training

Naast het gesprek aangaan en ondersteuning, biedt Arti-Care ook een speciaal en fysiek trainingsprogramma. Wij weten als geen ander hoe de jongeren te bereiken en positief te beïnvloeden.

Multiprobleemgezinnen

Gezinnen waarin meervoudige problematiek voorkomt dienen begeleid te worden door een deskundige, Arti-Care beschikt over deze deskundigen en helpt deze gezinnen graag!

Arti-care

Arti-Care biedt een breed scala aan hulpverlening op maat. Wij begeleiden jongeren welke te kampen hebben met diverse problemen. Zo begeleiden wij bij het op rails brengen van zijn/haar leven. Daarnaast helpt Arti-Care ook bij gezinsondersteuning, woonbegeleiding, multiprobleemgezinnen en studie/ loopbaanbegeleiding. Dankzij de overgrote contacten binnen onze organisatie bieden wij stages bij gerenommeerde vastgoedontwikkelaars, advocatenkantoren en grote merken. Arti-Care beschikt eveneens over coaches met o.a. een vechtsport achtergrond, waarbij het zelfvertrouwen en de weerbaarheid wordt vergroot door o.a. ‘sport’ als middel op te nemen als een van de therapievormen die wij aanbieden, Arti-training.

arti-care-begeleiding

eerste stap

Uiteraard is een juist begin het succes naar een goed eind. Hier wordt dan ook rekening mee gehouden tijdens het eerste gesprek. De problemen worden in kaart gebracht en de doelen worden besproken. Zo weten de jongeren precies wat er van hen verwacht wordt en wat hen te wachten staat. Onder begeleiding van onze coaches wordt er een zorgplan opgesteld en word er gewerkt naar een succesvolle afsluiting.

“Jongerenwerkers en jeugdhulpverleners zijn er in alle soorten en maten. Ik heb er in mijn carrière veel voorbij zien komen. Nog steeds. Niet alle methoden zijn even geschikt voor jongeren die in de problemen zitten. Ik geloof eigenlijk vooral in een individuele aanpak in zo’n geval. In maatwerk. Een jongere echt zien, aandacht voor hem of haar hebben, vertrouwen schenken. Bij Arti Care kunnen ze dat van nature. Er gebeurt altijd iets bijzonders in hun contact met een jongere. Je ziet het gebeuren. Oprechte belangstelling doet iets met ze. En dat werkt. Dat maakt het verschil.”

F. Akalai, opdrachtgever Project Kwetsbare Doelgroepen, ROC van Amsterdam.

“Laat jouw verleden jouw heden niet bepalen”

vragen?

kom in contact