Externe klachtencommissie

Indien u een klacht heeft dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de externe klachtencommissie. Stichting Arti Care is aangesloten bij Klachten Portaal Zorg (jeugd en WMO). U kunt uw klacht indienen via de website www.klachtenportaalzorg.nl of via het mailadres info@klachtenportaalzorg.nl.

Klachtenregelement

Ons team doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In sommige gevallen zal onze dienstverlening, niet zoals u had verwacht, hebben plaatsgevonden. Mocht u niet tevreden, dan zijn er een aantal stappen welke wij zullen nemen teneinde uw klacht(en) op te lossen:

Klacht bespreekbaar maken

Indien u een klacht heeft dan kunt u deze klacht bespreekbaar maken via uw aangewezen coach. 

Schriftelijke klacht

Wij proberen ten alle tijde uw klacht intern op te lossen. U kunt uw klacht schriftelijk indienen via klacht@arti-care.nl. Onze interne klachtenfunctionaris zal na ontvangst van uw klacht in contact met u treden voor verder afhandeling van uw klacht.