woonbegeleiding

 

woonbegeleiding

wonen

Arti-Care biedt begeleiding bij het vinden van een passende woonplek, zodra een jongere hiervoor in aanmerking komt. Zodra dit het geval is dan zal de module ‘wonen’ van start gaan. Hierin dienen de jongeren diverse modules te bewandelen alvorens zij definitief zelfstandig kunnen wonen. Nadat hiervan sprake is ontvangt de jongere een certificaat en zal het nazorg traject in gang worden gezet e.e.a. in samenspraak met onze zorgprofessionals.

Beschermd wonen

Heb je behoefte aan een veilige gestructureerde woonplek of zit je in een onveilige situatie en kan je het moeilijk alleen aan, dan kan ons Beschermd Wonen traject een oplossing bieden. In deze setting woon je op een plek waar 24-uurs begeleiding aanwezig is. Samen met je mentor werk je aan herstel van de problemen waar je tegen aan bent gelopen. De begeleiding is er op gericht om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen indien dit een wens is. Ons team zal er voor zorgen dat jij volledig mee zal draaien binnen de maatschappij en hierin niets tekort komt.

Arti-care

vragen?

kom in contact